SKK halvdagsläger för alla våra medlemmar ur barngrupperna.

Entréhallen. Övrig barnträning utgår denna dag.