Maegeri
Snabbinformation

Träningsavgift HT 2019

Vid genomgång ser vi att många inte betalat ännu, främst barn. Vänligen åtgärda snarast.

750kr vuxna, 500kr barn. PG 980068-1 Namn, ÅÅMMDD-XXXX, email
Försäkring under träning gäller ej utan betald avgift.