Maegeri
Möte

Årsmöte 2020

Medlemmar i Strömkarlens karateklubb inbjuds härmed till ordinarie årsmöte 2020

Tid: måndagen den 20 januari 2020 kl. 20.15 (efter träning)
Plats: Arena Älvhögsborgs cafeteria

Välkomna!