Maegeri
Okategoriserade

Sommarläger

Svenska Wadokai anordnar det traditionella sommarlägret den 17 till 19 juni.

Som vanligt har idrottshallen i Herrljunga bokats. Instruktörer är Carl-Sixten Ullgren 6 dan, Hado Catic 6 dan. Anmälan och inbetalning skall göras till vår klubb, så skickar vi centralt alla namn och avgifter till SKW. Klubbens Pg är 980068-1. NI får gärna, som alternativ, anmäla muntligt till instruktörer. Vi för liggare på deltagarna.

Se även hemsida för Svenska Wadokai för mer info.

/Göran