Maegeri

Om SKK

Göran Eriksson
Sensei Göran Eriksson

Karate kommer från Okinawa, Japan, med influenser från Kina , Indien m.fl. områden.  Den moderna Karate’n kan sägas härstamma från Itosu Anko ( 1831 – 1915 ). Han fick myndigheterna på Okinawa att gå med på att införa Karate på skolschemat. För att kunna undervisa barn förenklade han kata och skapade Pinan kata, 5 stycken. En av hans elever Gichin Funakoshi introducerade senare karate på Japanska fastlandet med en uppvisning 1921 och startade undervisning där år 1922. I sin tur, en av Funakoshi’s elever Hiromi Ohtsuka, 8 dan, bildade Wadoryu, den stil vi idag tränar. År 1938 grundlades Wadoryu Karatejutsu och registrerades officiellt som karatestil 1940. Senare flyttade en av Ohtsuka’s elever, Shingo Ohgami ( 1941 – 2019 )   8 dan, till Sverige och startade Karateklubb Samurai Dojo ( 1969 ) och Svenska Karatedo Wadokai.

Strömkarlens Karateklubb bildades 1982 av Göran Eriksson, 3:e dan, elev till Shingo Ohgami.

Klubbens första dojo var gymnastiksalen i Pettersbergsskolan.
1987 – 1989 hade vi egen dojo i Håjums Industriområde.
1990 – 2009 tränade vi i Frälsegårdsskolan.

Idag tränar vi på Arena Älvhögsborg.

Strömkarlens Karateklubb är medlem i Svenska Karateförbundet och därmed i Riksidrottsförbundet. Vi är också medlemmar i Svenska Karatedo Wadokai 

Wadoryu tillhör en av de största karatestilarna i världen med huvudsäte i Japan.
Vår stil kännetecknas av snabb och teknisk karate med influenser från Jujutsu.

Klubbens medlemmar har erövrat DM-, SM- och EM-guld.

Historik Strömkarlens karateklubb

1981 – Förberedelse för start av ny karateklubb av Shingo Ohgami / Göran Eriksson.
1982 – Första nybörjarkurs i januari. Arbetsnamn på klubben: Älvdalens Karateklubb.
1983 – Klubben registreras hos SBF med namnet Strömkarlens karateklubb.
1984 – Benny Nyström börjar som hjälpinstruktör.
1985 – Uppvisning i Spegelhallen, Granngården med bl.a. Shingo Ohgami.
1986 – Barngrupp startas av Göran Eriksson.
1987 – Egen Dojo i Håjums Industriområde.
1988 – Jon & Annika Höglind börjar i SKK.
1989 – Konkurs hos hyresvärd. SKK flyttar till Frälsegårdsskolan.
1990 – Över 100 medlemmar för första gången.
1991 – Barninstruktörer Annika Ekstedt & Annica Berggren. 
1992 – 10-årsfest i Götasalen.
1993 – Jon Höglind blir Europamästare, Wadokai.
1994 – Jon Höglind deltager i Wado-VM. SKK har uppvisning i Nils Ericsonskolan.
1995 – Gemensamma träningar införs för barn, vuxna, nyb och fortsättning 2ggr/år
1996 – Minskat antal träningar p.g.a. instruktörsbrist och lågt antal medlemmar.
1997 – Uppvisning på Torget i Trollhättan. 4 DM medaljer varav 2 guld.
1998 – Barnträningen ökas till 2ggr per vecka för högre bälten, sö & to.
1999 – email till SKK öppnas, karateklubb.stromkarlens@telia.com
2000 –
Hemsida startas www.wadokai-skk.com
2001 – Över 100 medlemmar för 2:a året i rad.
2002 – 20-årsfest, Café Strandgatan. 
2003 – Separat grupp för högre bälten barn startas. Över 140 årsmedlemmar.
2004 – Annika Höglind 1:a dan. Över 150 årsmedlemmar.
2005 – Göran Eriksson 3:e dan, Jon Höglind 2:a dan.
2006 – Göran, Jon & Annika tränar med Arakawa Sensei 9:e dan.
2007 – Instruktörerna deltager flitigt på alla träningsläger.
2008 – Uppvisningar i Dojon.
2009 – Dojo flyttas till Arena Älvhögsborg.
2010 – SKK startar ny hemsida, skk-wado.se. Annika 2:a Dan
2011 – Uppvisning i Oden på föreningens dag.
2012 – Göran Sensei flyttar till Kina pga arbete. Jon Höglind 3dan Chefsinstruktör & ordf. David D 1dan
2013 – David Djokic och Kenneth Svensson erhåller distriktdomarlicens.
2014 – Jon & Annica läger i Säffle.
2015 – Jon flyttar till Arvika. Göran tillbaka. Annika 3:e dan
2016 – Uppvisning i Betty Barks Park och på Fallens Dagar
2017 –
SKK fyller 35 år, artikel i TTELA, vi deltager i ”Föreningsdagar” anordnat av Thn Stad
2018 –
SKK’s instruktörer utbildas i GTU 1, Riksidrottsförbundets tränarutbildning
2019 –
Chefsinstruktör Shingo Ohgami gick bort i November. Våra instruktörer går GTU 2.
2020 –
Covid-pandemin ledde till att vårterminens träningar ställdes in. I augusti startade vi igen, men åter igen fick vi ställa in alla träningar den 26 oktober och året ut.
2021 –
Under våren kunde vi endast genomföra utomhusträningar pga Covid-restriktionerna. I augusti startade SKK åter med reguljära träningar. Medlemsantalet var lågt.

2022 – Ny styrelse, genomarbetning av hemsidan och medlemsantalet ökar efter pandemin.