Maegeri

GDPR

Strömkarlens Karateklubb

Riktlinjer GDPR
Medlemmar skall tillfrågas huruvida vi får deras tillstånd att registrera dem i SKK’s system.
Förfrågan sker vid inskrivning av nybörjare.
SKK behöver personuppgifter till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta
medlemmar kring föreningens verksamhet.
SKK använder också uppgifterna för att rapportera till Karate – och
riksidrottsförbundet, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.
SKK sparar uppgifterna så länge man är medlem och därefter så länge vi är
rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
Varje år, i samband med klubbens Årsmöte, revideras medlemsregistret.
SKK publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor, och annan
dokumentation, från föreningens verksamhet.
Registrering sker som längst tills föreningen upplöses.
Strömkarlens Karateklubb
Antaget vid styrelsemöte 2018-04-26