Maegeri

Drogpolicy

Strömkarlens karateklubb 2005-11-20

Drogpolicy

Definition:
Följande definieras som en drog i denna policy.
• Tobak (Snusning och rökning)
• Alkohol (dryck starkare än lättöl)
• Narkotika
• Dopingpreparat

Vår förening bedriver karateträning. Föreningen består av barn, ungdomar och vuxna.
Vi vill med denna policy visa vårt ansvar som förening och erbjuda en drogfri miljö.

Syftet med föreningens drogförebyggande arbete är också att stärka och medvetengöra rollen
som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva.

Tobak
All verksamhet som anordnas av Strömkarlens karateklubb är rökfria.

Konsekvenser av att bryta mot målet.
För barn och ungdom (under 18 år). Instruktör eller styrelsemedlem talar med barnet/ungdomen.
Föräldrar underrättas om händelsen och om klubbens regelverk.
Vid upprepad överträdelse tas det individuella fallet upp i styrelsen för åtgärdsbedömning.

Alkohol
All verksamhet som anordnas av Strömkarlens karateklubb är alkoholfria.
Vid föreningsfester gäller restriktivitet med alkohol, medverkar ungdomar under 18 år gäller alkoholförbud.

Konsekvenser av att bryta mot målet.
För barn och ungdom (under 18 år) Instruktör eller styrelsemedlem talar med barnet/ungdomen.
Föräldrar underrättas om händelsen och om klubbens regelverk.
Vid upprepad överträdelse tas det individuella fallet upp i styrelsen för åtgärdsbedömning.

Narkotika / Dopning
All verksamhet som anordnas av Strömkarlens karateklubb är fri från narkotika och doping.
För doping gäller Riksidrottsförbundets lista över förbjudna preparat.

Konsekvenser av att bryta mot målet.
Om barn och ungdomar bryter mot dessa regler anmäls detta till föräldrar och sociala myndigheter.
Uteslutning sker vid upprepad överträdelse. Om vuxna bryter mot målet sker omedelbar uteslutning.

Ansvar
Ansvariga för att ovanstående regler följs är instruktörer samt ansvariga inom styrelsen.

Genomförande
Samtliga medlemmar underrättas om föreningens policy, policyn finns på klubbens hemsida.
Instruktörer och styrelsemedlemmar tilldelas policyn i tryckt exempel.
Utbildning inom ovanstående områden genomförs i samarbete med SISU- idrottsutbildningar (alt. annat studieförbund/motsv.)

Uppföljning
Handlingsplanen utvärderas årligen, den revideras i förekommande fall.

Denna policy har antagits av styrelsen vid sammanträde 2006-01-04.