Maegeri

Försäkring

Folksam försäkring via karateförbundet: Försäkringsnummer K 64910
Försäkringsår: 1 januari–31 december

 

Försäkrade
Alla betalande medlemmar i klubbar tillhörande Svenska Karateförbundet är försäkrade.
Svenska Karateförbundet har tecknat ett grundläggande försäkringsskydd
för dig då du tränar, tävlar eller färdas till eller från en tävling.

 

För mer specifik information, se Karateförbundets hemsida.