Maegeri

Klubbstyrelsen

Strömkarlens karateklubb styrelse 2021

Uppdaterad efter årsmöte 2021-01-25

Alla poster väljs för ett år:

Ordförande Göran Eriksson
Sekreterare Markus Meriläinen
Kassör Eric Andersén
Suppleant / Vice ordförande Annika Höglind
Suppleant Kenneth Svensson
Revisor Maria MacDonald
Revisor Peder Björk
Ledamot valberedning Ingemar Andersén
Ledamot valberedning Juha Nevanen

Övriga funktioner:

Tävlingsansvariga, coacher Kenneth Svensson & Eric Andersén
Hemsida Markus Meriläinen
PR och marknadsföring Ingemar Andersén
Bidragsansvarig Maria MacDonald
Ordförande festkommitté, sammanhållning Annika Höglind

Strömkarlens karateklubb
Gärdhems-Lunden Kronan
461 92 TROLLHÄTTAN

Kontakta styrelsen via email: Använd vårt kontaktformulär

Orgnr: 802431 – 6484
PlusGiro: 98 00 68 – 1