Maegeri

GRADERING

Gradering är till för att uppmuntra till fortsatt träning.

Man börjar med vitt bälte för att förhoppningsvis efter ett antal år få sitt svarta bälte.

SKK erbjuder sina elever gradering 2ggr. / år, en i slutet på vårtermin och hösttermin.

Kostnad för gradering (administrativ avgift) inkluderar ej bälte. Bälte kan beställas sedan via hemsidan.

Grad Graderingsavgift
Dan Svart 350
Dan mon Svart Barn 350
1-3 kyu brunt 200
1-3 kyu mon brunt Barn 200
4 kyu blått 150
4 kyu mon blått Barn 150
5 kyu grönt 140
5 kyu mon grönt Barn 140
6 kyu orange 130
6 kyu mon orange Barn 130
7 kyu gult 120
7 kyu mon gult Barn 120
8 kyu vitt 110
9 kyu vitt Barn 100


    Betala in avgiften i samband med anmälan på PG 980068-1
    Ange meddelande med namn, samt gradering bältesgrad